Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chính thức nhận BOOKING
Giá:
  • Số căn hộ: 26
  • Mật độ xây dựng: 27 căn cao 2 tầng
Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 1429
  • Mật độ xây dựng: 57%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0707234444