Trạng thái:
Chính thức nhận BOOKING
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
2
Số căn:
26
Quy mô:
102
Mật độ xây dựng:
27 căn cao 2 tầng
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Chính thức nhận BOOKING
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:102 Mật độ xây dựng:27 căn cao 2 tầng
Số căn hộ:26 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Chính thức nhận BOOKING
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:102
Mật độ xây dựng:27 căn cao 2 tầng
Số căn hộ:26
Ngày hoàn thành: