Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
30
Số căn:
1429
Quy mô:
8ha
Mật độ xây dựng:
57%
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:30
Quy mô:8ha Mật độ xây dựng:57%
Số căn hộ:1429 Ngày hoàn thành:06/2026
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:30
Quy mô:8ha
Mật độ xây dựng:57%
Số căn hộ:1429
Ngày hoàn thành:06/2026