Trạng thái:
Chính thức nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chính thức nhận booking
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chính thức nhận booking
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: