Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
26
Số căn:
495
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:26
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:495 Ngày hoàn thành:31/12/2025
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:26
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:495
Ngày hoàn thành:31/12/2025